Λίγα λόγια

 

Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, όπου η διαρκής επέκταση και καθιέρωση της ολοένα και περισσότερο μονομερούς, ομογενοποιητικής οικονομικής πραγματικότητας της αγοράς, παρατηρείται η ριζική μεταβολή της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και συνακόλουθα της κουλτούρα που τη συνοδεύει.  

Τούτο προκύπτει από τη θεμελιακή σχέση της οικονομικής σφαίρας με την κοινωνική και πολιτισμική οργάνωση, που δεν μπορεί να εξαιρέσει τον τοπικό κοινωνικό χώρο.

Στη βάση αυτή, οι μορφές απασχόλησης έχουν υποστεί διαφοροποιήσεις απ' ότι στο παρελθόν, οδηγώντας σε αναδόμηση της αγοράς εργασίας, αλλά πολύ περισσότερο του συνολικού "κόσμου της εργασίας".