Παρουσιάζοντας τα Επαγγέλματα

 

Στα πλαίσια της δράσης μας Παραδοσιακά Επαγγέλματα της Κρήτης  υλοποιούνται  περιοδικές εκθέσεις παρουσίασης των αποτελεσμάτων της καταγραφής αυτής με την παράλληλη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ώστε να γίνει αυτή αντικείμενο επίσκεψης, ενημέρωσης και δράσης μικρών και μεγάλων.

Κυρίαρχο στοιχείο σ΄αυτές τις δράσεις είναι η βιωματική εμπλοκή των επισκεπτών με μια σειρά από δράσεις.

Φωτογραφίες