Καταγράφοντας την ιστορία

 

Νάσιος Αριστείδης

 

Μανουσάκη Κρυσταλλία